techIT.ro Do we have a problem? Let's tech it!    
Daca ai impresia ca educatia e scumpa,
atunci încearca sa vezi cum e ignoranta.
Andy McIntyre

Home  |  Dictionar IT  |  Download  |  Forum  |  Despre noi  |  Contact

Soluţiile software ca parte a reducerii impactului problemei energetice

Ultimii ani au însemnat pentru întreaga lume un semnal de alarmă privind energia şi mediul. Creşterile succesive ale preţului petrolului, manevrarea politică a preţului la gaze de către Rusia, încălzirea globală şi sutele de victime ale dezastrelor naturale sunt tot atâtea argumente care stârnesc îngrijorarea. În plus, cel mai mare conflict deschis de pe planetă, războiul din Irak, are şi el legături strânse cu lupta pentru resurse energetice.

Pentru România miza energetică este şi mai mare: eficienţa consumului de energie a industriei româneşti este sub media europeană, ceea ce, în contextul creşterii preţului energiei, componenta de cost aferentă poate afecta major competitivitatea preţurilor produselor româneşti (şi, de multe ori, principalul argument al competitivităţii produselor noastre este preţul).


Energia – o componentă de cost tot mai importantă

Cu siguranţă creşterea preţului energiei, şi încetul cu încetul a cheltuielilor legate de protecţia mediului, va face ca în costul total al produselor, componenta energie şi mediu să fie tot mai importantă. În general, în costul vieţii, această componentă va tinde să ocupe un loc tot mai important.
Ca şi până acum încercarea de a acapara resurse prim mijloace militare şi politice va avea, cu siguranţă, rolul ei, dar pentru companii sau pentru statele cu putere militară redusă preţul energiei va fi impus de piaţă, fără posibilitatea de a îl influenţa.
În acest context, cu siguranţă, multe companii şi state vor ţinti către această componentă încercând să o diminueze. Cum? Ca şi în trecut înlocuind o parte din consumul resurselor tradiţionale, energie, materii prime, forţă de muncă cu un plus de inteligenţă. Altfel spus prin noi tehnologii sau metode.

Cert este că în contextul creşterii preţului petrolului, al riscurilor privind aprovizionarea cu gaz, şi pe de altă parte, al costurilor pentru conservarea mediului, metode considerate în trecut ca fiind ineficiente devin astăzi viabile.


Locul software-ului

Primele soluţii pe care toată lumea le întrevede se referă, desigur, la sursele de energie alternativă, la investiţii masive în cercetare sau în tehnologii eficiente energetic. Este firesc şi corect.
Noi, în acest articol, ne vom îndrepta atenţia însă doar către una dintre cele mai rapide şi mai eficiente dintre aceste soluţii, anume către componenta software a acestor soluţii.

Din start voi spune că nu susţin că software-ul singur va putea furniza soluţii complete pentru rezolvarea problemelor generale ale scumpirii energiei. Soluţia este evident foarte amplă şi include un mix de investiţii, tehnologie, cercetare, dar şi software.
Este evident că prin software nu se poate înlocui petrolul sau gazul cu o altă sursă de energie şi nu se pot stinge conflictele politice şi militare stârnite de nevoia de energie. Prin software nu se poate urmări decât o ţintă obişnuită pentru o asemenea soluţie: eficientizarea sau reducerea consumului.

Teoretic orice soluţie software este un instrument care poate automatiza anumite activităţi mărind astfel abilităţile noastre sau sporind funcţionalitatea diverselor sisteme. Anumite lucruri care într-un alt mod nu pot fi făcute se pot rezolva printr-o aplicaţie software adecvată: căutarea unei facturi între alte un milion de facturi, verificarea şi înregistrarea, de două ori pe secundă a presiunii într-o conductă, comandarea supapelor de admisie a carburantului în funcţie de un set de n parametri şi aşa mai departe. Prin adăugarea acestor funcţionalităţi software, sistemele pot îndeplini funcţionalităţi noi faţă de cele tradiţionale sau îşi pot îndeplini funcţionalităţile mai inteligent şi prin urmare, mai eficient.
Altfel spus, dacă pentru producerea şi exploatarea unui produs se consumă energie, forţă de muncă, materii prime, timp şi informaţie, în sumă constantă, prin mărirea cantităţii de informaţie consumată se poate diminua consumul din celelalte resurse. Acesta este principiul.

Marele avantaj al soluţiilor software derivă însă şi din faptul că, în multe cazuri, odată ce sunt create, se pot răspândi cu mare viteză, în oricât de multe locuri, fiind necesară doar copierea şi configurarea lor. Chiar şi în cazurile mai nefericite când copierea nu este suficientă, o bună parte dintr-o aplicaţie deja scrisă poate fi reutilizată.


Zone de interes

În continuarea demersului meu, nu am să încerc să propun soluţii concrete. Ceea ce urmăresc şi în continuarea acestui articol este înţelegerea principiului. Apelul la exemple concrete este doar o formă de argumentare.

Pentru o eficienţă cât mai mare a oricărei soluţii, mai întâi, trebuie stabilite ţintele. Altfel spus, trebuie răspuns cât mai corect la întrebarea „care sunt zonele economiei în care eficienţa energetică este slabă şi impactul unei soluţii software este ridicat?”.

În mod empiric (aşa cum spuneam, această analiză nu se vrea a fi una exhaustivă ci doar o prezentare de principiu) putem numi câteva zone de interes:

- producţia, unde se pot găsi soluţii de optimizare a transporturilor, reglaje inteligente sau de alocare a resurselor în funcţie de comenzi. În zona producţiei se pot căuta acele posibile investiţii care la preţul din trecut al energiei nu păreau eficiente dar care azi pot aduce economii importante. (De pildă, pentru a înţelege schimbarea care s-a produs în raportul dintre investiţi şi costul energiei să observăm cazul banalului bec cu incandescenţă care astăzi costă mai puţin decât cei câţiva kilowaţi pe care îi consumă în primele săptămâni de utilizare.)
Aşadar, ca exemple, în producţie, sunt posibile soluţii pentru optimizarea consumului de energie prin planificarea opririlor şi repornirilor utilajelor în funcţie de comenzi, transformarea conceptului de optimizare a stocurilor în optimizarea integrată stocuri-consumuri sau optimizarea reţelelor de transport şi aprovizionare interne şi aşa mai departe.

- transportul urban: creşterea zilnică numărului de autoturisme care se înscriu în trafic precum şi restricţia naturală a sporirii spaţiului destinat traficului fac ca în marile aglomerări urbane traficul să fie un mare consumator de timp şi carburant şi o imensă sursă de poluare. Practic, nevoia de a ţine reţeaua de drumuri în concordanţă cu creşterea traficului, precum şi cu variaţiile orare impune o anumită flexibilitate pe care inginerii drumari singuri nu o pot asigura. Şi cum reţeaua de transport, cu greu mai poate fi extinsă spaţial, în multe cazuri, este nevoie de reţea de trafic „inteligentă” care să fie capabilă de optimizarea traficului.
Date fiind argumentele de mai sus ar fi normal ca în următorii ani administraţiile locale din marile aglomerării urbane să aibă în vedere obiective precum: reducerea consumului de carburant în traficul din oraş şi reducerea noxelor produse de transportul auto. Principalul mijloc ar fi, să zicem, fluidizarea traficului urban, astfel încât consumul urban al vehiculelor să tindă către valoarea consumului extra-urban prin eliminarea fragmentării excesive a rutelor şi prin dirijarea inteligentă a fluxurilor de maşini şi eliminarea cozilor şi a blocajelor de trafic.

În privinţa transportului în comun, în localităţi sau între localităţi, companiile de transport şi-ar putea introduce opţiunea unui orar flexibil, în funcţie de cerere. De asemenea şi-ar putea planifica şi capacitatea de transport în funcţie de cerere - până la urmă este normal să ne aşteptăm ca în viitor să vedem mai puţine cazuri în care, într-o parte, un tren cu 10 vagoane circulă gol în timp ce în altă parte un tren cu 3 vagoane este supraaglomerat.

- încălzirea locuinţelor de la centralele termice de cartier; aici soluţiile ar putea să se axeze pe eliminarea consumului nejustificat prin reglarea consumului de energie în funcţie de temperatura de afară sau de consumul efectiv instantaneu, astfel încât la un consum redus, alimentarea cu energie a instalaţiilor să scadă automat.

Pe lângă aceste exemple se mai pot găsi, cu siguranţă, şi altele. De pildă legat de materialele reciclabile (contabilizarea precisă a intrărilor de materiale reciclabile, în producţie sau în consum, şi a cantităţilor efectiv recuperate precum şi a eficienţei procesului de recuperare a materialelor) sau chiar producţia şi transportul de petrol şi gaze în sine. Importantă este perceperea corectă a oportunităţii.


În concluzie, este cert că problema energetică nu se rezolvă doar prin software dar, este la fel de sigur că principala cale este tehnologia, având o importantă componentă software. La fel ca şi în alte aplicaţii ale sale, software-ul poate însemna un plus de eficienţă, care la nivelul consumului energetic al unei ţări se poate estima la multe milioane de EURO sau la multe tone de petrol sau milioane de metri cubi de gaz.


techit.ro


  


  Adauga un comentariuSpune-ti parerea despre acest articol!