techIT.ro Do we have a problem? Let's tech it!    
Daca ai impresia ca educatia e scumpa,
atunci încearca sa vezi cum e ignoranta.
Andy McIntyre

Home  |  Dictionar IT  |  Download  |  Forum  |  Despre noi  |  Contact

Exemplu de utilizare ADO .NET în C#

Exemplul de mai jos arata modul în care se poate lucra cu ADO.NET în C#. Exemplul va produce deschiderea unei console, conectarea la baza de date şi rularea unei proceduri stocate, cu afişarea rezultatelor în consolă.

Pentru a rula codul de mai jos este nevoie sa se inlocuiasca anumite parti din cod precum: string-ul de conectare, denumirea procedurii stocate, denumirile parametrilor etc. Alte detalii privind codul sunt incluse ca şi comentarii direct în acesta.


//********************************************************/
//   Exemplu simplu de utilizare ADO .NET
//********************************************************/
//
//1. Din meniul File al Visual Studio .NET, selectati New -> Project.
//2. Selectati template-ul C# -> Console Application.
//3. Denumiti proiectul "Test1".
//4. Inserati codul urmator.
//********************************************************/

using System;
using System.Data.OleDb;

class CTest1
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //Instantierea obiectului Connection:
    OleDbConnection con = new System.Data.OleDb.OleDbConnection();
    //Instantierea obiectului Command:
    OleDbCommand cmd = new System.Data.OleDb.OleDbCommand();
    //String-ul de conectare:
    con.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=DB_NAME;Data Source=SERVER_NAME;Workstation ID=SERVER_NAME;User Id=user;PASSWORD=parola;";
    //Conectarea propriu-zisă la baza de date...
    con.Open();
    Console.WriteLine("Conexiune deschisa cu succes...");
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("-----------------------");
    //Se indica obiectului Command sa utilizeze o comada de tip "stored procedure"
    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
    //Conexiunea utilizata:
    cmd.Connection = con;
    //Indicarea procedurii stocate:
    cmd.CommandText = "storedProcedureName";


    //Declararea parametrilor procedurii stocate:
    OleDbParameter prm = cmd.Parameters.Add("@ParameterID", OleDbType.Integer);
    prm.Direction = System.Data.ParameterDirection.Input;
    //Parametrul @ParameterID ia valoarea 1
    prm.Value = 1;


    //Instantierea obiectului DataReader
    OleDbDataReader dtr;
    try
    {
        //DataReader-ul ia valorile din baza de date prin obiectulCommand:
        dtr = cmd.ExecuteReader();
        Console.WriteLine("-----------------------");
        //Se scrie in consola numele coloanei cu indexul 1:
        Console.WriteLine(dtr.GetName(1));
        Console.WriteLine("-----------------------");
        //Preluarea valorilor din DataReader si scrierea lor in consola:
        while (dtr.Read())
        {
            //GetString va fi inlocuit cu methoda potrivita, in functie de tipul datelor:
            Console.WriteLine(dtr.GetString(1));
        }
        dtr.Close();
        dtr = null;
    }
    //In caz de eroare:
    catch (System.Data.OleDb.OleDbException e)
    {
        Console.WriteLine("EROARE!!! {0}", e.Message);
    }


    //Se asteapta apasarea unei taste:
    Console.Read();

    con.Close();
    con = null;
  }
}

techit.ro

Colecţia:  Exemple de cod

Articolul precedent:  Exemplu de utilizare PHP cu mySQL: formular pentru introducere date
Articolul următor:  Exemplu de utilizare a unui trigger în T-SQL  


  Adauga un comentariuSpune-ti parerea despre acest articol!